INFORMATION ABOUT THE OFFERING/ INFORMATIE OVER DE AANDELENUITGIFTE

Mocht u vragen hebben die hier niet beantwoord worden dan kunt u contact opnemen met de Avantium Informatielijn voor Particuliere Beleggers (geopend van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren) of een e-mail sturen: +31 (0) 10 313 8909 avantium@georgeson.com.

On 6 April 2022 Avantium announced the launch of an equity offering by way of a public offering with a priority entitlement period for its existing shareholders, a retail offering and a private placement, for an amount of up to €45 million. The reason for the Offering is to enable the Company to cover its existing expenses and to establish a reserve for the future and ongoing expenses of the Company, including for investments in the commercialisation of Avantium’s technology programmes.

On this page you can find the press releases related to the offering as well as the prospectus that was published on 6 April 2022 in connection with the offering. As the offering also comprises an offering to retail investors in the Netherlands, this page provides information, specifically for this audience, in Dutch.

Op 6 april 2022 heeft Avantium de lancering aangekondigd van een aandelenemissie door middel van een openbaar aanbod met een prioriteitsperiode voor bestaande aandeelhouders, een aanbod aan particuliere beleggers en een institutioneel aanbod voor institutionele beleggers, voor een bedrag van maximaal €45 miljoen. De aandelenuitgifte vindt plaats om Avantium in staat te stellen de lopende kosten te dekken en om een reserve aan te leggen voor toekomstige kosten, inclusief investeringen in de commercialisering van Avantium’s technologieprogramma’s.

Avantium wil Nederlandse particuliere beleggers de gelegenheid bieden kennis te nemen van de details met betrekking tot de aanbieding van aandelen Avantium. U vindt daarom op deze pagina’s informatie over de aanbieding aan Nederlandse particuliere beleggers, de gepubliceerde persberichten en het Engelstalige prospectus. Er is ook een Nederlandstalige samenvatting van het prospectus beschikbaar. Tevens vindt u antwoord op een aantal veelgestelde vragen [link naar FAQ]. Ook kunt u hier een korte videoboodschap van Avantium CEO Tom van Aken bekijken. Verdere algemene informatie over de onderneming vindt u elders op deze website.

Press releases

Please find below an overview of the press releases that were published in connection with the Offering.

Hieronder vindt u een overzicht van de persberichten die zijn gepubliceerd in relatie tot de aanbieding.

Prospectus

A prospectus for this offering has been made generally available. In order to be able to make a responsible investment decision, it is essential to read the English language prospectus dated 6 April 2022, which can be downloaded below. You can also find a Dutch summary of the prospectus here. This document is not complete by nature and should be read in conjunction with the English prospectus.

Voor deze aanbieding is een prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld. Om een verantwoorde beleggingsbeslissing te kunnen maken is het essentieel om kennis te nemen van het Engelstalige prospectus d.d. 6 april 2022, dat u hieronder kunt downloaden. Ook kunt u hier een Nederlandse samenvatting van het prospectus vinden, dat document is naar zijn aard niet volledig en dient samen met het Engelstalig prospectus gelezen te worden.

Video message CEO Tom van Aken

Videoboodschap CEO Tom van Aken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicative timeline

Please find below an overview of the indicative timelines of the Offering

6 April 2022Announcement of the Offering and publication Prospectus
6 April 2022, 09:00 hrs CETCommencement of the Offering Period (including the Entitlements exercise period)
13 April 2022, 17:30 hrs CETEnd of Retail and Priority Allocation Offering Periods
14 April 2022, 17:30 hrs CETEnd of Private Placement Offering Period
14 April 2022Determination of the final terms of the capital increase (final offer price and number of new shares to be issued)
15  April 2022Announcement of the results of the Offering
19 April 2022, 09:00 hrs CETCommencement of trading of the Offer Shares
21 April 2022, 09:00 hrs CETSettlement and delivery of the Offer Shares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatieve tijdslijnen

Hieronder vindt u een overzicht van de indicatieve tijdslijnen van de aanbieding

6 april 2022Aankondiging van de aandelenuitgifte en publicatie prospectus
6 april 2022 om 09:00 uurOpening Prioriteiten Aanbod, Openbare Aanbod en Institutionele Aanbod
13 april 2022 om 17:30 uurEinde Prioriteiten Aanbod en Openbare Aanbod
14 april 2022 om 17:30 uurEinde Institutionele Aanbod
14 april 2022Vaststelling definitieve uitgifteprijs per aandeel
15  april 2022Bekendmaking uitkomst van de aandelenuitgifte
19 april 2022 om 09:00 uurStart handel in aandelen
21 april 2022 om 09:00 uurBetaling en levering aandelen
Mocht u vragen hebben die hier niet beantwoord worden dan kunt u contact opnemen met de Avantium Informatielijn voor Particuliere Beleggers (geopend van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren) of een e-mail sturen: +31 (0) 10 313 8909 of avantium@georgeson.com.

Pin It on Pinterest